Uitslag mini-enquête

Vorige week heeft Ons NAC een mini-enquête uit doen gaan naar alle supporters van NAC Breda. IdeVorige week heeft Ons NAC een mini-enquête uitgestuurd naar alle supporters van NAC Breda. Het idee van deze uitvraag was het in kaart brengen van de gedachten die zij hebben bij supportersparticipatie..

In totaal hebben ruim 1000 mensen de enquête ingevuld. Dat totaal was eigenlijk al binnen 2 dagen bereikt. 86% van de respondenten geeft aan het idee van supportersparticipatie te ondersteunen. Dat is heel veel. Van de mensen die geen eigendomsaandeel in NAC zouden willen, geeft 23% aan dat ze het plan nog niet concreet genoeg beschreven vinden. Daar is voor ons dus werk aan de winkel en we gaan hier snel verandering in brengen. Dit hebben we nu gedaan door een toelichting te geven tijdens een eerste ontmoeting met een deel van de achterban, maar dit proces krijgt snel een breder gedragen vervolg.


Hoewel het een kleinschalige enquête betreft, zijn we erg blij met deze uitkomsten. Het geeft weer hoe er gedacht wordt over supportersparticipatie en de aankoop van aandelen van NAC Breda. Bovendien zien we de vraag naar meer verduidelijking. We nemen dit mee in onze voortgang. Ons NAC wil graag alle respondenten hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook bij een eventueel volgende enquête hopen we weer op jullie reactie.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer nieuws

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters