Aandeelhouders NAC Breda wijzen overnameplan Ons NAC af

Het plan dat de coöperatie Ons NAC eerder heeft ingediend voor de overname van de aandelen van Houdstermaatschappij NAC B.V., is recentelijk door de huidige aandeelhouders afgewezen.

Het overnameplan van Ons NAC bevatte enerzijds een bedrag ter verwerving van de aandelen en anderzijds een meerjarenplan met een forse kapitaalinjectie. Dit plan heeft als doel de club zo snel mogelijk in stabiel vaarwater te krijgen en structureel in de Eredivisie te laten spelen. In de voorbereiding van dit overnameplan heeft Ons NAC brede steun ervaren van de achterban van NAC en hierdoor een bedrag beschikbaar van 10 tot 13,5 miljoen euro om deze ambities te realiseren.

Arjen van Nuland van Ons NAC: “Uit de afwijzing van het bod van Ons NAC en uit de berichtgeving in de media kunnen we opmaken dat andere kandidaat-kopers zich hebben gemeld, blijkbaar met een nog beter plan voor NAC Breda. Wij juichen dat uiteraard toe en zijn ook bereid om in het belang van de club samen te werken met andere partijen en NAC maximale slagkracht voor de toekomst te bieden.”

Overigens zijn de uitingen die over Ons NAC in de media zijn verschenen onvolledig en gedeeltelijk onjuist. Met name de genoemde bedragen komen niet overeen met het voorstel en de afgegeven garanties van Ons NAC. Vanwege de verplichte geheimhouding kan Ons NAC hierover helaas geen verdere mededelingen doen, dus ook niet over de inhoud van het plan en het geplaatste bod.

Ons NAC benadrukt dat de Stichting NOAD ADVENDO Combinatie het plan van de kandidaat-kopers uiteindelijk beoordeelt op het voldoen aan haar statutaire doelstellingen. De stichting bezit het gouden aandeel en speelt in het overnametraject een beslissende rol. Grote waarde zal door de stichting worden gehecht aan de bewaking van de eigen identiteit van de club en de bevordering van de zelfstandigheid en continuïteit ervan.

Als vanzelfsprekend zal Ons NAC het proces nauwlettend blijven volgen en waar mogelijk de nodige hulp en steun blijven verlenen voor een goede overdracht van de club. Ons NAC blijft dan ook doorgaan met het uitwerken van haar plannen. Indien de mogelijkheid zich voordoet alsnog in te stappen, dan wel op andere wijze van dienst te kunnen zijn, dan is zij daartoe bereid. Tot dat moment hoopt Ons NAC op het geduld en vertrouwen van alle supporters, afkomstig uit alle rangen en standen. Deze supporters hebben de afgelopen maanden pal achter Ons NAC gestaan. Ons NAC is hen veel dank verschuldigd.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer nieuws

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters