UPDATE VERKOOPPROCES AANDELEN NAC BREDA

Geld verkoop aandelen

Op 19 juli 2021 hebben de aandeelhouders van NAC het onderstaande bericht over het verkoopproces van de aandelen gepubliceerd (1 op 1 overgenomen van NAC.nl): (1-0p-1 overgenomen van NAC.nl)


Zoals eerder gepubliceerd zoeken de aandeelhouders in Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. een koper voor hun aandelen en laten zij zich hierbij ondersteunen door Crossminds B.V. De voorbereidingen zijn gestart en bevinden zich in de afrondende fase. Geïnteresseerden kunnen zich blijven aanmelden en contact opnemen met projectbreda@crossminds.nl voor verdere vragen en om hun belangstelling te registreren tegen bijbehorende voorwaarden.

Momenteel is het proces in de fase aanbeland dat een geheimhoudingsovereenkomst met geselecteerde partijen wordt gesloten. Na ontvangst van de getekende geheimhoudingsovereenkomst zal een informatiememorandum ter beschikking worden gesteld.

Partijen krijgen vervolgens tot medio augustus as. de gelegenheid om een onderbouwde bieding uit te brengen. Belangrijk onderdeel van de bieding vormt de beschrijving van de toekomstvisie op NAC Breda. Tevens dienen biedende partijen duidelijk te maken dat zij voldoen aan de kwalitatieve eisen zoals opgenomen in de statuten van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en de eisen die worden gesteld door de KNVB aan een (aandeelhouder in een) licentiehouder.

Na de gestelde termijn worden de ontvangen biedingen in samenspraak met de aandeelhouders besproken en zal een keuze gemaakt worden, met welke partij(en) het traject wordt vervolgd.

In het laatste stadium van het verkoopproces zullen de Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en het bestuur van Stichting NOAD-ADVENDO Combinatie hun goedkeuring dienen te geven aan de nieuwe koper. Alleen onder voorwaarden kunnen zij de nieuwe koper afkeuren.

Deel dit bericht

Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op email

Meer nieuws

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters