Wat is het gouden aandeel?

Het Gouden Aandeel zorgt ervoor dat bij voorgenomen verkoop van de aandelen men binnen 6 weken een alternatieve koper kan voordragen. Ook zeggenschap over de cultuurrechten van NAC (zoals clubkleuren, speelstad, etc.) vallen onder het prioriteitsaandeel.