Wat is de Stg. NOAD Advendo Combinatie?

Zoals je aan de naam kan zien is dit de Stichting NAC. Het is de originele stichting die is ontstaan bij het ontstaan van NAC in 1912. In 2015 is deze stichting gefuseerd met de stichting cultuur NAC. Die laatsten waren verantwoordelijk voor het bewaken van cultuur en identiteit van NAC.

Stichting NOAD Advendo Combinatie waakt nu niet alleen over de twee genoemde aspecten, maar ook over de licentie en het eigendom van de club (belangrijk bij een eventuele verkoop van de NAC!!)

In de stichting zitten vier bestuursleden, waaronder iemand namens de supporters, iemand namens de jeugdopleiding, iemand namens het NAC Museum en een oud speler.