Is supportersparticipatie bekend binnen NAC?

NAC heeft al ervaring met supportersparticipatie. Door bijvoorbeeld de Clubraad en het Prioriteitsaandeel is er vooral invloed en advies vanuit supportersgeledingen. Dat gaat echter minder ver dan de (mede)zeggenschap van supporters die we beogen.