Hoe ziet de huidige NAC structuur eruit?

NAC kent meerdere aandeelhouders. Dat zijn 3 grote aandeelhouders (samen ca. 2/3 van de aandelen) en 18 kleine aandeelhouders. Een structuur ontstaan toen de schulden van NAC zijn omgezet in aandelen. Nadien hebben (de grote 3) aandeelhouders tekorten in de exploitatie gedekt door nieuw uitgegeven aandelen te kopen, ook recentelijk in 2019 om een sluitende begroting te kunnen overleggen. In totaal hebben de aandeelhouders ongeveer voor 12 miljoen euro in de club gestoken. Zonder deze financiƫle steun was de toekomst van NAC erg onzeker geweest.

Ook is er ook een Gouden Aandeel (prioriteitsaandeel). Dit aandeel is in handen van de stichting Noad Advendo Combinatie. Het zorgt ervoor dat bij voorgenomen verkoop van de aandelen men binnen 6 weken een alternatieve koper kan voordragen. Ook zeggenschap over de cultuurrechten van NAC (zoals clubkleuren) valt onder het prioriteitsaandeel.

De aandeelhouders zijn dus gezamenlijk eigenaar van NAC en hebben zeggenschap in de club. Behalve het benoemen van de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de aandeelhouders, in theorie, geen directe bemoeienis met de club. In de praktijk blijkt dit anders. Ook recent nog met het aanstellen van Nicole Edelenbos hebben ze sterk gestuurd in de invulling van posten.