Statement Ons NAC

Het nieuws van deze week dat de aandeelhouders van NAC hebben besloten de aandelen van NAC te verkopen aan City Football Group is bij OnsNAC en heel veel supporters en sponsoren ingeslagen als een bom. City Football Group staat voor alles waar de rasechte NAC-supporter zich op geen enkele wijze mee kan identificeren. De clubs die door deze groep zijn opgeslokt de afgelopen jaren, ondergaan allemaal hetzelfde lot als wat NAC staat te wachten indien deze transactie afgerond zou worden. Een zielloze club, die wordt misbruikt door een voetbalmachine, waarbij financiële belangen van een buitenlands conglomeraat de boventoon voeren. De aanlokkelijke plannen die ooit gepresenteerd zijn bij Lommel en Girona, hebben er toe geleid dat ze nog immer een marginale rol spelen in het betaald voetbal van hun land. Door deze overname wordt NAC een middel in plaats van een zelfstandig doel.

De projectgroep van OnsNAC heeft zich de laatste maanden op de achtergrond gehouden om lopende processen tussen de aandeelhouders en potentiële kopers niet te verstoren. Mede omdat wij vanuit verschillende hoeken te horen hebben gekregen dat de grote aandeelhouders in verschillende kringen, zich zeer negatief hebben uitgelaten over ons initiatief. Zij hebben getracht door een opstelling vanuit macht ons initiatief heel klein te maken, niet beseffende dat wij een afspiegeling vormen van de allerbelangrijkste asset van nu nog hun club; de supporters en sponsoren. De denigrerende toon waarbij goedbedoelde initiatieven van onze groep opzij zijn geschoven, zegt alles over de wijze waarop deze heren in het leven staan. Ze beseffen niet dat DE SUPPORTERS EN SPONSOREN de club de laatste jaren overeind hebben gehouden, door onze ongekende loyaliteit en onze financiële bijdragen ieder seizoen, ondanks de hele slechte prestaties.

Aangezien er enorm veel vragen zijn gesteld door de achterban van NAC naar de positie van OnsNAC in dit proces, hebben wij besloten dit statement op te stellen. OnsNAC is de afgelopen maanden weliswaar op de achtergrond gebleven, maar uiteraard zijn de onderlinge banden met de achterban altijd heel sterk gebleven.

Wij roepen daarom hierbij de aandeelhouders op om met de vertegenwoordigers van supporters en sponsoren in gesprek te gaan en met hen te werken aan een oplossing die de club NAC, de stad Breda en de regio West-Brabant verdient. Er zijn meer dan voldoende financiële middelen beschikbaar om de aandelen van de huidige aandeelhouders over te nemen tegen condities die tot nu toe naar buiten zijn gekomen en daarnaast de komende 5 jaar structureel te investeren in het dichten van begrotingsgaten en het versterken van de organisatie. Met een aantal vermogende sponsoren in combinatie met de hondstrouwe aanhang, kunnen wij de club de zonnige toekomst geven die het verdient met behoud van onze eigen unieke cultuur en identiteit. Over de toekomstige invulling van de samenwerking laten wij ons graag door externe adviseurs begeleiden, zodat er een goed, bestuurbaar model ontstaat. Hierbij staan wij open voor gesprekken met alternatieve kopers die de NAC supporters en sponsoren respecteren en op waarde schatten en de identiteit en cultuur van de club ongemoeid laten. Hoe groter het draagvlak en financiële draagkracht, des te beter voor de toekomst van NAC. Dit hele proces moet op een transparante wijze gebeuren met open lijnen naar de achterban!

NAC is van Breda. NAC is niet alleen een voetbalclub, maar heeft ook een niet te onderschatten maatschappelijk bijdrage in de regio. NAC verdient het om ondergebracht te worden bij hen die zoveel van de club houden. NAC verdient het om geen handelshuis te worden. De loyaliteit van supporters en sponsoren moet na al die jaren eindelijk eens beloond worden. Iedereen in Breda moet weer trots worden om supporter te zijn van de mooiste club van het land!

Tot slot willen wij onze trots uitspreken over de ongekende eenheid die is gevormd na de berichtgeving van afgelopen woensdag. Het samen optrekken van alle supportersgeledingen laat weer eens zien dat wij een uniek club zijn. Laat dit voor de RvC en Stichting NOAD Advendo dan ook de juiste steun geven om de unieke cultuur van NAC in stand te houden en geen onderdeel te laten worden van een organisatie die het voetbal in de puurste vorm kapot maakt.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer nieuws

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters