Persbericht: Coöperatie Ons NAC en Karel Vrolijk slaan handen ineen

In het biedingsproces ter verwerving van de aandelen van de BVO NAC Breda heeft NAC Business Partner Karel Vrolijk per direct besloten zich aan te sluiten bij coöperatie Ons NAC. Beide partijen onderkennen hun gemeenschappelijke doelstelling en beseffen dat zij samen een serieuze en grote partij zijn voor de aankoop van NAC Breda. Door de krachten te bundelen kunnen zij rekenen op een groot draagvlak onder supporters en sponsoren. Momenteel werken Karel Vrolijk en Ons NAC aan een meerjarig businessplan om de zittende aandeelhouders te overtuigen dat zij de meest geschikte partij zijn om de aandelen van NAC Breda over te nemen.

Karel Vrolijkis al jaren fanatiek NAC-supporter en bijzonder gemotiveerd om NAC Breda naar een hoger niveau te tillen. Hij verwacht met zijn uitgebreide netwerk van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de club en de stad Breda. Recentelijk kwam naar buiten dat Karel Vrolijk zijn interesse voor de aankoop van NAC Breda heeft gemeld bij Crossminds, het door de zittende aandeelhouders ingeschakelde bureau om de aandelenverkoop te begeleiden.  

Coöperatie Ons NAC is een professioneel opgezette werkgroep van supporters en sponsoren die zich eveneens heeft gemeld in het biedingsproces. Ons NAC werkt momenteel aan een structuur waarbij zowel supporters, MKB-bedrijven als vermogende supporters certificaten kunnen kopen, waarmee zij deels eigenaar worden van de club. Met het plan moeten miljoenen euro’s worden opgehaald, om enerzijds de aandelen te kopen en anderzijds NAC Breda de financiële ruimte te geven om de ambities van de komende jaren te kunnen bekostigen. 

Crossminds is inmiddels geïnformeerd over de samenwerking van beide partijen en het feit dat zij in het vervolg als één partij hebben te gelden

Visie

“De motivatie en plannen van Ons NAC sluiten dusdanig goed aan bij mijn motivatie om betrokken te zijn bij het bouwen aan het beste voor NAC”, aldus Karel Vrolijk. “Het bundelen van onze krachten zal zeker ten positieve van de club en de stad Breda zijn”. 

“We zijn heel blij met de samenwerking met Karel Vrolijk. De visie van dit samenwerkingsverband is om een zo breed mogelijk gedragen bod bij de huidige aandeelhouders neer te leggen”, zo laat Ons NAC weten. “Door de samenwerking met Karel Vrolijk kunnen niet alleen de aandelen gekocht worden, maar zullen ook onze gezamenlijke ambities voor de langere termijn verwezenlijkt worden: van NAC financieel en sportief een stabiele club maken, meedraaien in het linkerrijtje van de eredivisie en de eigen cultuur en identiteit bewaken en versterken.”

De werkwijze en condities voor het aankopen van certificaten voor de verschillende doelgroepen én de wijze waarop zeggenschap straks wordt georganiseerd binnen de coöperatie, wordt nog deze maand bekend gemaakt aan het grote publiek. MKB-sponsoren en de vermogende supporters zullen op korte termijn persoonlijk benaderd worden door leden van de werkgroep. Voor de supporters wordt een grootschalige campagne gelanceerd.

“Onze ambitie is dat onze supporters en sponsoren, verdeeld over de drie groepen van de coöperatie, samen met de lead investor Karel Vrolijk eigenaar worden van NAC.  Al deze betrokkenen krijgen hiermee invloed en zeggenschap om de cultuur en de continuïteit van de club te waarborgen. Om dit doel te bereiken wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het meerjarenplan. Alles volledig met het oog op het belang van de club”, aldus Ons NAC.

Zowel Karel Vrolijk als Ons NAC werken momenteel nog achter gesloten deuren aan het totale voorstel. Ons NAC: “We kunnen en willen nog niet alles naar buiten brengen. Dat is niet in het belang van het biedingsproces dat met sterke waarborgen, waaronder geheimhouding, is omkleed. Wij vragen iedereen om begrip zodat wij in alle rust kunnen werken aan de gezamenlijke ambitie die Breda verbindt, namelijk een goede en stabiele toekomst voor NAC Breda.” 

Deel dit bericht

Delen op facebook
Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op email

Meer nieuws

Ons NAC

Meedenken, Meewerken, mee bepalen. Ons NAC, club van supporters