Stg. Vak G stapt uit Clubraad NAC

Stichting Vak G is per direct uit de Clubraad van NAC gestapt. De Clubraad is de huidige vorm van supportersparticipatie bij NAC Breda, maar dat werkt niet afdoende, vindt de stichting


In een schrijven op Facebook zeggen ze er het volgende over:

“Met ingang van vandaag zitten wij als Stichting Vak G niet langer in de NAC Clubraad. Dit is vanavond tijdens de CR vergadering medegedeeld aan de overige geledingen.

Wij doen niets af aan het nut van een CR. Maar hier heb je ook de club en aandeelhouders voor nodig. En onze eigen club is geen schim meer van wat het ooit was. Wij willen geen deel (meer) uit maken van een clubje goedwillenden die als puntje bij paaltje komt toch niets te vertellen heeft. De CR wordt door NAC én de aandeelhouders niet serieus genomen en dat is op zichzelf al reden genoeg om te stoppen.
Maar naast bovenstaande bemoeilijkt de CR zetel het ook om ons eigen gezicht te houden.

NAC is inmiddels totaal vervreemd geraakt van haar achterban en dat is ook geen wonder met een verdwaalde Fries en onzichtbare Belg aan het roer. Om over alle aandeelhouders nog maar te zwijgen. En dan LA nog.. de man die met SV’s strooit alsof het zoete broodjes zijn. NAC is NAC niet meer. Wij willen onze club terug en dat gaan we niet bereiken via de CR.

Wij betreuren ons eigen besluit, maar NAC en de aandeelhouders laten ons geen keus. Het moet over een andere boeg. Het is tijd voor actie!”

Reactie Clubraad op statement Stichting Vak G

Donderdag 16 januari 2020 heeft Stichting vak G besloten geen onderdeel meer uit te maken van de Clubraad van NAC. Samen met de Breda Loco’s en de Supportersvereniging is Stichting Vak G een belangrijke afvaardiging van de supportersgeledingen. Als Clubraad vinden we het jammer dat Stichting Vak G tot deze keuze is gekomen. Wij herkennen en erkennen de argumenten die genoemd worden in het statement en snappen de frustratie bij stichting vak G. De laatste Clubraad vergaderingen hebben wij ook gemerkt dat de werkwijze niet soepel loopt. Desondanks is NAC wel altijd aanwezig met een aantal mensen. Dat het wederzijdse vertrouwen nog moet groeien en dat de communicatie op sommige vlakken beter kan is daarbij duidelijk. Deze kritiek hebben wij ook uitgesproken naar de club. De clubraad wil de nieuwe RVC en de bestaande directie de kans geven zich te bewijzen. Wij volgen de ontwikkelingen en uitten ons vaak kritisch in de gesprekken die wij met NAC hebben.

De aandeelhouders houden zich op de achtergrond. Zij hebben zich in het verleden teveel bemoeid met operationele zaken. De nieuwe RVC heeft de taak om dit in de toekomst tegen te gaan. Om alle supporters de kans te geven het gesprek aan te gaan met NAC organiseert de Clubraad op dinsdag 11 februari vanaf 19u30 een nieuwe forumavond waarbij iedere supporter zelf de kans krijgt om zijn vragen aan Luuc, Tom en de nieuwe trainer te stellen. Meer informatie volgt nog (de nieuwe trainer moet uiterlijk 7 februari zijn aangesteld).

Reactie NAC op statement Stichting Vak G

We zijn gisteravond geconfronteerd met de afwezigheid van Stichting vak G in de clubraadvergadering en de reden die daarvoor is gegeven. We betreuren het opstappen van stichting Vak G, de clubraad is immers het orgaan waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Daarmee vervult het een belangrijke rol als klankbord en adviesorgaan voor heel NAC. Dat we het met alle geledingen over alle onderwerpen volledig eens worden is een utopie, maar we hebben elkaar harder nodig dan ooit. We nodigen Stichting vak G dan ook uit voor een gesprek binnen de kortst mogelijke termijn.